Overal waar je batterijen of producten met ingebouwde batterijen koopt, kun je ze ook weer inleveren als ze leeg zijn. Maar wat gebeurt er daarna, als je ze hebt ingeleverd?

Inzamelproces

Bij Landman hebben we verschillende tonnen staan. Is een inzamelton vol met lege batterijen? Dan haalt Stibat de ton op bij Landman.of basisschool en brengt de Stibat deze naar het sorteercentrum in Lelystad.

In totaal rijden er elke dag zeven Stibat-vrachtwagens rond door heel Nederland. De chauffeurs zorgen ervoor dat alle lege batterijen in het sorteercentrum terecht komen. Omdat een lege batterij klein chemisch afval is, moeten onze vrachtwagens aan allerlei regels voldoen.

Inzamelen volgens ADR

Dit heet het ADR: de Europese wet- en regelgeving voor veilig transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Onze chauffeurs hebben een speciale ADR-opleiding gevolgd. Ook zijn onze vrachtwagens ADR-proof. En zelfs de tonnen waarin de lege batterijen worden vervoerd, zijn voorzien van een ADR-keurmerk. Zo vervoeren we de batterijen veilig en verantwoord.

Voor meer informatie zie de website van de stibat