Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor de gehele Europese Unie geldt vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving en zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer bestaan.

Net als vele andere bedrijven verwerken wij persoonsgegevens. Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen hebben wij enkele maatregelen getroffen.

Welke maatregelen heeft Landman getroffen?
Technische beveiliging:
De registratie van persoonsgegevens vindt plaats binnen een beveiligde server. Onze beveiligde server wordt onderhouden door een externe partij. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Organisatorische beveiliging:
Alle medewerkers van Landman kunnen bij de persoonsgegevens van klanten. Uiteraard is iedereen in dienst van Landman verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De persoonsgegevens worden in een afgesloten kast bewaard en na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar vernietigd.

Verwerkersovereenkomsten:
Met de externe dienstverleners die fungeren als ‘verwerker’ heeft Landman in een verwerkersovereenkomst vastgelegd wat het onderwerp en de duur van de verwerking is, wat de aard en het doel van de verwerking is, om welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de rechten en verantwoordelijkheden zijn van de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en de ‘verwerker’.

Aangepaste Privacyverklaring:
De bestaande Privacyverklaring van Landman is vernieuwd om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Rechten van betrokkenen:
De betrokkene waarvan Landman BV persoonsgegevens verwerkt, heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportibiliteit.

Verzoek hiervoor kan schriftelijk worden ingediend.
Kortom: Landman vindt het van groot belang dat er op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens, zowel van onze klanten als van ons eigen personeel!

Meer weten?
Heeft u vragen over de werkwijze van Landman of heeft u overige vragen omtrent de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 079-3418181 Of via Lindsay@landman.tech